Commissies

De Raad van Bestuur heeft verschillende commissies opgericht die advies geven aan het bestuur.

Agendacommissie

Doel

De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Hiervoor komt de Agendacommissie maandelijks samen met de coördinerend directeur en de financieel-administratief directeur.

Leden

De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn lid van de agendacommissie.

 • Dominiek Maes
 • Miguel Dehondt
 • Els Thieren
 
 

Financiële commissie

Doel

De financiële commissie adviseert bij het financiële beleid van de vzw Sint-Maartensscholen Ieper.

Leden

 • Jos Waerenburgh
 • Edwin Candry
 • Jan Verhamme
 • Frederik Trioen
 • Matthias Archie

Bouwcommissie

Doel

De bouwcommissie adviseert bij grote onderhouds- en herstellingswerken en investeringsprojecten onroerend goed.

Leden

 • Hans Haems
 • Frank Decramer
 • Francis Winckelmans
 • Koen Berghman
 • Guido Soufflet
 • Dieter Montmorency
 • Frederik Trioen
 • Matthias Archie
 • Bart Bekaert
 
 

IT-commissie

Doel

De IT-commissie adviseert bij het IT-beleid van de scholengemeenschap.

Leden

 • Pieter Vulsteke
 • Frederik Beun
 • Lieslot Vandenberghe
 • Lode Misplon
 • Franky Dehouck
 • Matthias Archie

commissie personeel

Doel

De commissie personeel adviseert bij het HR-beleid en voert de functioneringsgesprekken met de directies.

Leden

 • Dominiek Maes
 • Els Thieren
 • Miguel Dehondt
 • Claire Bryon
 
 

Commissie Samenwerking BaO

DOEL

De commissie samenwerking BaO onderhoudt de contacten met de besturen en directies van de lagere scholen uit de ruime regio Ieper.

LEDEN

 • Dirk Debuysere
 • Dominiek Maes
 • Edwin Candry