Kompas

In het eerste jaar krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan. Het kompasuur is hierbij je houvast. 

Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klassenleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat. We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen
zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). 

In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

Werking

De eerste graad bestaat voornamelijk uit algemene vorming, aangevuld met het leerpad van jouw keuze.

Lees meer

Lessentabel

De eerste graad bestaat voornamelijk uit algemene vorming, aangevuld met het leerpad van jouw keuze.

Lees meer

Leerpad

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. Hier lees je alles over de leerpaden binnen SMSI.

Lees meer

Horizons

We bieden in onze scholengemeenschap 18 horizons aan waaruit je over de campussen heen kan kiezen.

Lees meer