Verzekering

Wie en wat is verzekerd?

Iedere leerling is verzekerd tegen lichamelijke letsels, hetzij op school, hetzij op de weg van en naar school, bij uitstappen en klas- of schoolreizen, georganiseerd door de school.

De verzekering dekt echter niet de eigen materiële schade noch de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Hiervoor wordt de familiale verzekering aangesproken.

 

Te volgen procedure

  1. Na een ongeval kan de leerling of een ouder het formulier ‘geneeskundig getuigschrift’ afhalen aan het onthaal.
  2. De leerling gaat naar de dokter, de dokter vult dit formulier in.
  3. De leerling of een ouder brengt het formulier naar het onthaal, zodat het ongeval aangegeven kan worden.
  4. Aan het onthaal krijgt de leerling of de ouder de nodige documenten voor de verdere afhandeling.
  5. Eens alle medische tussenkomsten achter de rug zijn, worden de papieren met de nodige attesten en bewijzen op het onthaal bezorgd.