OKAN

Via de OKAN-werking (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) van de Sint-Maartensscholen Ieper bezorgen we je als anderstalige nieuwkomer een warm onthaal. We zien in jou een uniek individu dat zichzelf kan en mag zijn. 

We willen je op eigen tempo Nederlands leren begrijpen, spreken en schrijven in levensechte contexten. Om je voor te bereiden op een vlotte start in het vervolgonderwijs voorzien we ook vakinhoudelijke taalverwerving op het vlak van wiskunde, wetenschappen, maatschappelijke vorming en Frans. Digitale vaardigheden worden daarbij functioneel geïntegreerd. Met de vakken religie, sport en beeld willen we je groei als veelzijdig mens verder stimuleren.