Leerpad

In het eerste jaar krijg je de tijd om rustig de overgang te maken tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Je krijgt algemene vorming met vakken die je kent van in de basisschool. Die vakken worden in alle klassen gegeven, maar er kunnen verschillen zijn in de manier waarop de leerstof verwerkt wordt en de doelstellingen die we willen bereiken.

Via het leerpad kies je zelf vakken die je wil verkennen of verder ontwikkelen. Die keuze zal mee bepalen hoeveel leerstof je krijgt, en hoeveel tijd er in de klas beschikbaar is om die leerstof te verwerken.

Kies je voor het leerpad Latijn, dan volg je dit 4 lesuren per week gedurende het volledige schooljaar. Indien je kiest voor een ander leerpad, volg je dit een schooljaar lang 2 lesuren per week. 

In de leerpaden van 1Au (1A uitbreiding) zijn er naast de basisdoelen ook uitbreidingsdoelen voorzien voor alle vakken. Het tempo ligt er voor alle vakken hoger.

A-stroom - 1e jaar

Au-stroom (uitbreiding) - 1e jaar

B-Stroom - 1e jaar

Au-Stroom (uitbreiding) - 2e jaar

B-stroom - 2e jaar

Werking

De eerste graad bestaat voornamelijk uit algemene vorming, aangevuld met het leerpad van jouw keuze.

Lees meer

Lessentabel

De eerste graad bestaat voornamelijk uit algemene vorming, aangevuld met het leerpad van jouw keuze.

Lees meer

Kompas

In het eerste jaar krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan. Het kompasuur is hierbij je houvast.

Lees meer

Horizons

We bieden in onze scholengemeenschap 18 horizons aan waaruit je over de campussen heen kan kiezen.

Lees meer