Visie

samen uniek zijn

Als Sint-Maartensscholen Ieper willen we met een open blik op mens en wereld je horizon verruimen. Vanuit onze christelijke inspiratie zien wij in jou een uniek persoon met eigen talenten en mogelijkheden. We bieden je een uitdagende en stimulerende leeromgeving aan. Tegelijk maken we samen met jou van onze school een aangename en duurzame leefomgeving waar je je welkom voelt en graag naartoe komt.

ontplooiing als persoon

Jouw ontplooiing als persoon met hoofd, hart en handen staat centraal. We zijn gedreven om je kwaliteitsvol en boeiend onderwijs aan te bieden. Zo krijg je een stevige basis om op de arbeidsmarkt van start te gaan of om hoger onderwijs te volgen. In een sfeer van openheid, overleg en wederzijds vertrouwen geven we je alle kansen om samen met anderen te durven en te mogen uitgroeien tot wie je wil en kan zijn.

respect voor jouw eigenheid

Vanuit ons respect voor jouw eigenheid bieden we je de zorg aan die jij op school nodig hebt. We streven naar een warme en veilige omgeving waarin je je kwetsbaar mag opstellen en uit je fouten kan leren. Trouw aan de visie van de scholen waaruit we ontstaan zijn, willen we verbondenheid en solidariteit creëren. Daarom doen we ook inspanningen om leerlingen in nood te ondersteunen en ons onderwijs voor iedereen betaalbaar te houden. 

in een duurzame en gastvrije school

We stellen ons gastvrij op voor iedereen die met onze school verbonden is. We zorgen voor krachtige, verbindende momenten en een eigentijds pastoraal aanbod in dialoog met andere levensbeschouwingen. Samen met jou bouwen we aan een school waarin ook jij je engageert. Zo willen we bijdragen aan een duurzame en diverse samenleving waarin alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke kansen krijgen.